Ros

Ros

Du är rosen, jag är törnet, glöm ej vännen som står i hörnet. Så skrevs det i poesiböckerna en gång. Rosentaggar är inget att leka med. I värsta fall får man blodförgiftning. Det säkraste är att låta rosorna sitta kvar på sina kvistar. Man kan få bältros också, eller feberrosor, såväl som spisrosor och rosendrömmar.

Apicius ger oss ett recept på rosenvin, 1700 år gammalt: “Från rosenbladen rensar du bort de vita delarna och trär upp resten på ett linstrå och staplar så många som möjligt i vin under sju dagar. Efter den sjunde dagen tar du bort bladen och lägger dit friska, uppstaplade på samma sätt, som får ligga i vinet i sju dagar. Detta gör du även en tredje gång och sedan tar du bort rosenbladen och silar vinet. När du vill dricka det, sätt till honung och rosenvinet är färdigt. Naturligtvis tager du endast blad från bästa sortens buskar, ej fuktiga av dagg.”

Katarina Nordli