Kork 3

Om inte korken funnits hade inte Erlander, Palme eller Persson kunnat sova i Harpsunds herrgård, och stockholmsetnologerna hade inte alls varit så många.

Korkträdet har med sin bark gjort många till baroner.

Alla vinofiler borde ha korken som sitt kännetecken. Korken är vinets lunga. Eftersom vinet lever måste det andas, och korken är försedd med porer som gör utdunstningen lätt. Korkträdet är en ek, och kusinen steneken ger vinet smak och kropp innan det hamnar på flaska för att korkas. Buteljkorken skall inte ge smak, då är det något fel, medan ekfatet skall ge smak. Det är en krydda, som är en smaksak.

Korken isolerar – den håller såväl kyla som värme. I korkens hemland bor bina i korksjok. Vattenbehållare isoleras med ett korksjok. Vi har haft kork både på golv och i väggar. Hade inte korkdynan funnits hade vi sjunkit som stenar när vi gjorde våra första krälande simtag. Vi har vandrat på sulor av kork. Det var modernt på 40-talet med platåsulor av kork. Korken flyter ovan vattnet, det vet forna dagars metare. Därför finns uttrycket att vara korkad.

Katarina Nordli